cardio-vs-weight-training

ออกกำลังกาย แบบ เวท หรือ คาร์ดิโอ คืออะไร?

การเล่นเวท เป็นการออกกำลังกายเพื่อสร้างกล้ามเนื้อให้แข็งแรง เมื่อเรามีกล้ามเนื้อมาก กล้ามเนื้อจะช่วยในการเผาผลาญไขมัน ซึ่งถ้าคุณต้องการลดน้ำหนัก โดยการเล่นเวทอย่างเดียว จะไม่ได้ช่วยให้น้ำหนักลด คุณจะต้องเล่นเวทควบคู่ไปกับการคาร์ดิโอ

คาร์ดิโอ เป็นการออกกำลังกายที่ทำให้หัวใจเต้นเร็วขึ้น เพื่อเป็นการรักษาสุขภาพที่ดีขึ้น นอกจากช่วยเผาผลาญไขมันแล้วยังช่วยกระตุ้นให้หัวใจสูบฉีดเลือดได้ดีอีกด้วย ตัวอย่างคาร์ดิโอ เช่น การวิ่ง ว่ายน้ำ ปั่นจักรยาน เต้นแอโรบิก

ดังนั้นสำหรับผู้ที่ต้องการลดน้ำหนัก ควรออกกำลังกายแบบเวทและคาร์ดิโอควบคู่กันไป เพื่อจะได้มีประสิทธิภาพสูงสุด โดยผลลัพธ์ที่ได้คือน้ำหนักลดและมีสัดส่วนที่ดี

Photo from dietplan101.com