ท่าออกกำลังกายกระชับหน้าท้องและสะโพก

ท่าออกกำลังกายกระชับหน้าท้องและสะโพก

แผ่นพับท่าออกกำลังกายกระชับหน้าท้องและสะโพก โดยเครือข่ายคนไทยไร้พุง เนื้อหาภายในประกอบไปด้วย ท่ายืดเหยียดกล้ามเนื้อ ท่าออกกำลังกายกระชับหน้าท้องและสะโพก